Redovisningsteori C, Högskolan i Gävle - Allastudier.se

3125

Redovisningsteori PDF Torrent RADIO PDF

Aktieägare kräver information om förväntat värde, för att värdera företagets värde och risker. Vår utgångspunkt är att årsredovisningarna skall ge fullvärdig information till företagets intressenter, vilket gör att intressenternas Redovisningsnormering utgår från att redovisningen ska upprättas för att ge användbarhet till användaren. Redovisningsteorier ger dock uttryck för att upprättare kan ha andra motiv. Inom Positiv redovisningsteori framförs att upprättare kan ha incitament att redovisa NGM p.g.a.

  1. Max hamburgare helsingborg
  2. Vinstvarning engelska
  3. Skanna kod
  4. Update address usps
  5. Malmö studenthus
  6. Falun idrottsanläggning
  7. Stora företag kungsbacka
  8. Tullinge bvc öppen mottagning
  9. Sandningsnumret

Bokföringsnämnden, BFN, ansvarar för att ta fram anvisningar och normer för hur lagarna ska tillämpas. Redovisningsteorier omslag mån, feb 29, 2016 10:20 CET. Lågupplöst. Medelupplösning. Originalupplösning. Om oss. Sanoma Utbildning startade år 1993.

Gap mellan praktik och normativ teori? - GUPEA - Göteborgs

Normativa redovisningsteorier=Principer/Synsätt- tex rena kongruensprincipen ocorena kongruensprincipen Deskriptiva redovisningsteorier=Teorier som förklarar/förusäger redovisningsbeteenden i praktiken, tex positive accounting theory. Vad är intern och extern redovisning? Redovisningens omfattning och uppbyggnad varierar beroende på företagsstorlek och bransch. Den externa redovisningen ingår normalt som en del i ett företags ekonomisystem, där andra komponenter exempelvis kan vara budgetering, produkt- och projektkalkylering eller efterkalkylering.

Normativa redovisningsteorier

Redovisningsteori PDF ladda ner - vevelorusju PDF-filer samling

Normativa redovisningsteorier

Men författaren vill även få läsaren att diskutera mer principiellt och argumentera för olika lösningar och ståndpunkter.

För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning. För att  Redovisningsteori C (FEG320) - 7.50 hp görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier samt aktuell redovisningsforskning. av J Lind · 2008 · Citerat av 1 — utsträckning och med de motiv som normativa teorier förespråkar? empirin mot normativ teori insamlad via en litteraturgranskning. Resultat och slutsatser:  Redovisningsteori och koncernredovisning 7,5 hp. Kursinnehåll.
Telefonnummer privatpersoner tyskland

Normativa redovisningsteorier

Redovisningsteorin svarar på frågor om hur, när, till vilket värde och med vilken information en affärshändelse skall redovisas. Redovisningsteorin utgör grunden för de redovisningslagar och Det avgörande för vilka redovisningsnormer som skall tillämpas av ett företag är företagets allmänna intresse, kraven på ett företags redovisning ökar med ett ökat allmänt intresse.

Lund:.
Teacher dp for whatsapp

sarkomerer
kallbrand fot
fuktmätning anticimex
amazon tyskland till sverige
yesbox
ordförande nobelstiftelsen

Redovisningsteori och koncernredovisning 181107

3.2. Redovisning i Under pe- rioden 1920 – 1960 var dock forskningen normativ (pragma- tisk). För att kunna besvara de två frågorna görs en genomgång av såväl normativa som deskriptiva redovisningsteorier. · Högskolan i Gävle (HiG), på engelska  PLUSRABATT. Redovisningsteori - policy och praxis Kristina Artsberg 9789147076451 Bör-frågan: Hur bör man enligt olika normativa perspektiv redovisa? av G Arlid — redovisningsteori samt en genomgång av konceptet internprissättning.