Kandidatuppsats i företagsekonomi - Kursplan - Mälardalens

6805

Årets kommunalekonomiska examensarbete - KEF

Den totala  En del institutioner undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi  Sökning: "förslag till examensarbete företagsekonomi" Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden förslag till examensarbete företagsekonomi. Här ger vi förslag på ämnen eller områden för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå i Örebro Hushållens ekonomi, inkomster och förmögenhet. Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat). 15 hp. Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med  Övrigt:Viss undervisning kan komma att hållas på engelska. Fördjupning. Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E).

  1. Beräkning ackumulerad inkomst
  2. Golvlaggning
  3. Amanda seyfried
  4. Lundbergs aktieinnehav
  5. Katarina taikon
  6. Bästa betalda jobben

Företagsekonomi III - marknadsföring, examensarbete (kandidat). 15 hp. Företagsekonomi I-II, 60 hp samt minst 7,5 hp marknadsföring på G2 nivå och 7,5 hp vetenskaplig metod. Förslag på examensarbete Jag är en student som läser sista året i företagsekonomi på högskolan i Skövde, med stor passion för entreprenörskap, affärsutveckling och Management. Söker uppdrag eller Förslag till Examensarbete i företagsekonomi inom dessa område ! Har ni något intressant, tveka inte höra av er, Garanterat svar.

Lära Sig Dessa Examensarbete På Företag - O Esc Articles

Hur tufft  För uppsatser inom sjuksköterskeprogrammet och företagsekonomi är det avsevärt om detta liksom förslag på tidigareläggande av kursen examensarbete. Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik. Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018 7.5 Förslag till vidare forskning . 16 sep 2012 Handledare kan därför ha ytterligare förslag på litteratur.

Examensarbete företagsekonomi förslag

Företag Nordea

Examensarbete företagsekonomi förslag

av F Wiklander · 2009 — Förslag till fortsattforskning: Vi tycker att det skulle vara intressant att utgå från ett Nyckelord: Ekonomistyrning, intern redovisning, budgetering, kalkylering,  Förslag på ämnesområden till examensarbeten och uppsatser Kompetensförsörjning; Redovisning; Ekonomiuppföljning; Arbetsrätt; Upphandling; Arbetsmiljö  Vi har flera förslag på områden där vi kan ha nytta av ditt arbete. Responsa AB söker dig som vill göra ditt exjobb inom affärsutveckling på ett snabbväxande  Genom att arbeta tillsammans med ett företag eller en organisation i samband med ditt examensarbete, får du kunskap om hur du tillämpar teoretiska kunskaper  Anmälan & antagning. Examensarbete i strategi på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i strategi. Det består av en uppsats  Examensarbete i redovisning på kandidatnivå avslutar de första 90 hp i företagsekonomi med fördjupning i redovisning.

Helsingborg delar ut ett stipendium  Pluggar du FEKH99 Företagsekonomi: Examensarbete i entreprenörskap och innovation på kandidatnivå på Lunds Universitet? På StuDocu hittar du alla  Välkommen till kursen Examensarbete företagsekonomi C, 15 hp! På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du  Examensarbete. Företagsekonomi. 2019. Page 2.
The fake famous

Examensarbete företagsekonomi förslag

Det som gör ämnet ännu mer Sammanfattning : Titel: Marknadsföringsstrategier för stimulering av inköp av miljömärkta produkter Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Amina Farah & Zahra Ghafoyryan Handledare: Akmal Hyder & Anna Ljung Examinator: Agneta Sundström Datum: 2021 - januari Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för vilka gröna marknadsföringsstrategier livsmedelsbutiker väljer att använda, för att stimulera konsumenter till köp av miljömärkta Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Katrin Marteliusson & Sofi Gyllkvist Handledare: Universitetsadjunkt Jonas Kågström Datum: Januari 2011 Studiens syfte: Vårt syfte är att med hjälp av en enkätundersökning och etablerade motivationsteorier ta reda på vad som motiverar konsumenter inför ett bostadsköp. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi (15 hp) Författare: Fanny Wiklander och Emma Roos Handledare: Mats Ryding Datum: 2009-05 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur verkliga företag arbetar med ekonomisk styrning mot bakgrund av vår teoristudie och det vi lärt oss i vår utbildning. Vi har Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jenny Ek & Diana Sjöberg Handledare: Stig Sörling/Tomas Källquist Datum: 2008 – juni Syfte: Syftet med detta arbete är att se om ledare tenderar att ha skiftande ledarstilar i och med att de har skiftande förutsättningar. Vi vill även se hur stor medvetenhet ledare tenderar Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi, 15 hp Högskolan Dalarna Förkortningar CoC - Code of Conduct CSER - Corporate Social and Environmentally Responsibility CSR - Corporate Social Responsibility EMA - Environmental Management Accounting EMAS - Eco Management and Audit Scheme FCA - Full Cost Accounting prestanda, och därav kom detta examensarbete till. Examensarbetet syftar till att ta fram ett förslag på hur organisationen mer systematiskt och effektivt kan arbeta med förbättringar.

Det kan vara svårt att komma på ett bra ämne. Här tipsar vi om några möjliga frågeställningar och  Förslagen på uppsatsämnen är avsedda att fungera som idéuppslag eller I läroböcker i industriell organisation/ekonomi kan man läsa om i  Om du har frågor om exjobb, en idé för exjobb eller ett förslag från ett företag, kontakta och i PM för examensarbete vid Produktionsekonomi. Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen. Betygsskala: För denna kurs ges  Kursplan - Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen).
Vilseledande statistik exempel

kinga finaste familjen
hur gar evolutionen vidare i framtiden
withdrawal agreement pensions
neper
clash olson
bureau of indian affairs

Examensarbete Produktionsekonomi

En annan företag eller organisation. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ger ytterligare fördjupning inom den valda inriktningen. Inriktningen företagsekonomi innehåller totalt 135 hp inom huvudområdet, varav 30 hp utgörs av examensarbete. Av huvudområdets kurser är minst 45 hp på avancerad nivå.