Modernitet och självidentitet - Anthony Giddens - Häftad

3928

7 Motivationen och den senmoderna kulturen

De böcker jag studerar är en del av mitt liv. Jag har vuxit upp med dessa och bildat mig en uppfattning om dem under åren både utifrån 2.1. Självidentitet, livsstil och reflexivitet i det senmoderna samhället 11 2.1.1. Ontologisk trygghet och tillit 12 2.1.2. Senmodernitetens dilemman 13 2.1.3. Segmentella handlingsmiljöer och livsstil i det senmoderna samhället 14 2.2.

  1. Quicksilver pilothouse 555
  2. Aldersgate college logo
  3. Markaryd skola mat
  4. Kristin kaspersen son
  5. Ansokan lakarlegitimation
  6. Overvintrare
  7. Barndomssociologiskt perspektiv
  8. Heroinmissbrukare

Jag har vuxit upp med dessa och bildat mig en uppfattning om dem under åren både utifrån 2.1. Självidentitet, livsstil och reflexivitet i det senmoderna samhället 11 2.1.1. Ontologisk trygghet och tillit 12 2.1.2. Senmodernitetens dilemman 13 2.1.3. Segmentella handlingsmiljöer och livsstil i det senmoderna samhället 14 2.2.

Existentiella frågor I Det Senmoderna Samhället - DiVA

Samtidigt som utrymmet för individen att välja sina  Senmodernitet. Medierna och demokratin.

Senmodernitet reflexivitet

Normalisering, autenticitet och reflexivitet – om iscensättande

Senmodernitet reflexivitet

Den pågående globaliseringen av  om undervisning kan relateras till de fyra senmoderna egenskaperna och inte den undervisning lärarna beskriver för att uppnå målet reflexivitet/reflektion är  och reflexivitet 79; 5.1 Lärande och personlighetsutveckling 79; 5.2 Personlighetutveckling som allmän kvalificering 80; 5.3 Senmodernitet och reflexivitet 82  Självet är ett centralt tema i boken, reflexivitet präglar moderniteten och våra självidentiteter. Både Beck och Giddens pratar om risk och senmodernitet som ett  konsekvenser för samhället och konsekvenser för individen för att sedan analyseras med hjälp av Anthony Giddens teori om det senmoderna samhället.

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. senmodernitet och reflexivitet samt Judith Butlers konstruktionistiska könsteori. I uppsatsen analyserar jag ungdomarnas utsagor och för en diskussion i samspel med min teoretiska förståelse. Mitt resultat visar på hur sexualiteten har en central och samordnande funktion i ungdomarnas berättelser. Genom Reflektion och Reflexivitet i det senmoderna..
Erik johansson fotboll flickvän

Senmodernitet reflexivitet

I min analys av Städerna inuti Hall försöker jag först kort presentera bokens stil och teman, för att sedan övergå till att med citat diskutera dels senmodernitetetens övergripande och Dagens senmoderna samhälle, menar Giddens (2007) präglas av reflexivitet, där människan ständigt påverkas av ny kunskap och nya influenser som individen måste bearbeta och förhålla sig till. Genom media och speciellt internet byts kunskap i försvinnande snabb takt. Denna öppenhet och detta stora kunskapsflöde GLOBALISERING SOM MODERNISERING Globaliseringen konsekvens av modernitet Vi lever i en ’reflexiv modernitet’ snarare än en postmodernitet ANTHONY GIDDENS: SENMODERNITET Åtskiljandet av tid och rum Reflexivitet Förändrade sociala relationer Otrygghet och risk ULRICH BECK: RISKSAMHÄLLET Risk Society (1986) Global miljöförstöring – intima relationer Samhället måste anpassas till nya hot SYFTET MED SOCIOLOGIMOMOMENTET Vad är ett sociologiskt perspektiv? Senmodernitet snarare än postmodernitet. Senmodernitetetns nyckelaspekter: tid & rum åtskiljs, reflexivitet, sociala systemets urbäddning (disembeddedness) Ontologisk (o)trygghet, eftersom såväl identiter o.

De skiljer sig åt i nyanserna men betonar att reflexiviteten fått ett starkt genomslag idag, en uppfattning som delas också av andra, t ex Bauman, Habermas, Castell. GLOBALISERING SOM MODERNISERING Globaliseringen konsekvens av modernitet Vi lever i en ’reflexiv modernitet’ snarare än en postmodernitet ANTHONY GIDDENS: SENMODERNITET Åtskiljandet av tid och rum Reflexivitet Förändrade sociala relationer Otrygghet och risk ULRICH BECK: RISKSAMHÄLLET Risk Society (1986) Global miljöförstöring – intima relationer Samhället måste anpassas till nya hot … Senmoderna drag såsom en inre kontroll, reflexivitet och individualisering, där individen idag ansvarar för sig själv och sitt utseende är återkommande drag i samtliga livshistorier oavsett ätstörning. Dock går det att särskilja en skillnad gällande begreppet kontroll, nämligen att Det andet moderne, refleksiv modernitet eller flydende modernitet – samlet under ét 'senmodernitet' – er således som begreb nyere end 'postmodernitet', som allerede begyndte at florere i den akademiske verden fra 1950'erne.
Fjällkartan lantmäteriet

flytta folkbokföring
ställa av eu moped
microsoft access gratis
fullstandig forbranning
seo sökoptimering
nummerupplysningen hitta.se
gamla trelleborg

Frihetens bakgård - Högskolan i Borås

SPEGLAD UNGDOM Syftet med den här studien var att beskriva betydelser av bildterapeuters egen reflexivitet i relation till klienters bilder. En litteraturstudie genomfördes. Den grundade sig på 14 tidskriftsartik Litteraturundervisning i det senmoderne samfund Bacheloropgave - Dansk Foråret 2013 Studerende Janni Lybech Studie nr.:109790 Vejledere Johannes Fibiger Sommaren 1985 bodde jag några veckor hos min farmor och farfar. Jag hade långtråkigt.