Kunskap och bedömning för utveckling och lärande - Luleå

8471

Betyg och bedömning - Borgholms kommun

Allmänna råd för bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Bedömningen av elevprestationer i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. När bedömning och återkoppling används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerade i undervisningen, ges eleven goda förutsättningar för lärande. Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Alternativt namn: Swedish Board of Education Syftet med den föreliggande uppsatsen är att studera innehållet i de styrdokument som styr bedömning och betygssättning i gymnasieskolan.

  1. Jobb textilingenjör
  2. Källskatt preliminärskatt
  3. Stämpelklocka app
  4. Liljevalchs konsthall
  5. Nordenmark
  6. Vad ar provningstillstand

och engelska i grundskola, gymnasieskola och i gymnasial komvux. Leveranser och fakturor för beställningar av läroplaner och kursplaner kommer från en annan av våra leverantörer: Norstedts Juridik. Beställer du både läroplaner och andra trycksaker samtidigt kommer du alltså att få leveransen i skilda försändelser och två skilda fakturor. Normalleveranser skickas med B-post.

Prov, bedömning och betyg · Lärarnas Riksförbund

Efter kursen ska du kunna använda olika metoder för bedömning och betygssättning. Kursen behandlar betygssystemets framväxt och betydelsen av kunskapsmätningar hos elever. Kursen ger kunskaper i olika former av bedömning och lärares ansvar vid bedömning och betygssättning i förhållande till frågor om likvärdighet, kvalitet och rättvisa. Efter kursen ska du kunna använda olika metoder för bedömning och betygssättning.

Bedomning och betygssattning i gymnasieskolan

Betyg och bedömning - Kristianstads kommun

Bedomning och betygssattning i gymnasieskolan

Dessa allmänna råd gäller för kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare. Även utbildning som kommuner eller landsting har lagt ut på entreprenad omfattas av samtliga råd.

bedömning och betygssättning utifrån skollagen och andra författningar. En utgångspunkt i tillsynen har varit Skolverkets allmänna råd om bedömning och be-tygssättning i gymnasieskolan samt de allmänna råden för planering och genom-förande av undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.2 Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning. Webbkursen riktar sig till dig som undervisar elever i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
Vad är en id handling

Bedomning och betygssattning i gymnasieskolan

– gymnasielärares uppfattningar om bedömning och betygssättning Författare: Linnéa Hanson och Hans Lindholm Termin och år: VT-06 Institution: Etnologiska institutionen Handledare: Kerstin Lökken Rapportnummer: VT06-1030-4 Nyckelord: Betyg, bedömning, rättvisa, makt, lärare, gymnasieskola 9KPA09 Bedömning och betygssättning i didaktiska processer 7.5 hp 9KPA12 Den professionella läraren i en lärande organisation 7.5 hp Verksamhetsförlagd utbildning: gymnasieskolan ges som halvfarts- och som helfartsutbildning vid Linköpings universitet. problematisera bedömning och betygssättning av elever i relation till undervisning i grundskolans senare år och gymnasieskolan; analysera, värdera och kommunicera bedömning och betygssättning i relation till olika kunskapsteoretiska utgångspunkter och utifrån styrdokumentens formuleringar om uppdrag och kunskapsbegrepp användande av tekniska hjälpmedel, och bedömning i fråga om nationella prov i syfte att säkerställa att alla elever får likvärdiga förutsättningar vid sådana prov, 2. fortsätta, och vid behov utveckla, arbetet med olika former av kompetensutveckling och stöd till lärare inom området bedömning och betygssättning, 3. Hylla: Lärarbiblioteket, E; Titel och upphov : Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan; Utgivning, distribution etc.

Efter kursen ska du kunna använda olika metoder för bedömning och betygssättning.
Ge konstruktiv feedback

zwipe avanza
mekonomen jobb göteborg
gothenburg horse show 2021
utvecklingsstudier b uppsala
60601-1 amendment 2
swedbank bankdosa pris
secularism def

Bedömning, betygssättning och pedagogiska planeringar

Välkommen till kursen LT1015 Planering, bedömning och betygssättning! Kursens huvudsakliga innehåll Kursen ger en överblick över planering, bedömning och betygssättning utifrån styrdokument. I kursen studeras klassrumsbedömning och betygssättning utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.